INWENTARYZACJE – sporządzenie szczegółowego spisu roślinności występującej na opracowywanym terenie.