PROJEKTY - podstawą do rozpoczęcia prac w ogrodzie jest odpowiednio przygotowany projekt. Dzięki niemu prace przebiegają w sposób uporządkowany i żaden z etapów nie zostanie pominięty: